De volgende stap (with English translation)

Terug in Nederland waren we het erover eens dat we in augustus/september elkaar weer wilden zien. Ik had Wassim al direct in het begin van onze relatie duidelijk gemaakt dat er voor mij maar één optie is en dat is samen zijn in Nederland. Dit omdat ik het in Nederland veel beter heb dan Wassim het in Tunesïe heeft. Als vakantieland vind ik Tunesïe geweldig maar ik zou daar nooit mijn leven kunnen leiden zoals ik dat hier doe.

Ons plan was dus dat Wassim in september naar Nederland zou komen zodat hij een beeld zou krijgen van mijn leven en ons eventuele toekomstige leven samen in Nederland. Dus was onze volgende stap het aanvragen van een toeristenvisum zodat Wass in september 2 weken naar Nederland zou kunnen komen. Ik heb alle papieren ingevuld, laten legaliseren bij de gemeente en opgestuurd naar Tunesïe per aangetekende post. Heel spannend omdat post versturen naar Tunesïe ook nog niet altijd goed gaat. Uiteindelijk een kleine drie weken later kreeg Wassim een bericht dat hij de post kon ophalen.

Hij was ondertussen al bezig met het aanvragen van zijn identiteitskaart en paspoort en voor mijn gevoel kon dit niet misgaan. Totdat Wass naar zijn baas ging om vrij te vragen. Mooi dat hij toch geen vrij kon krijgen deze twee weken. Dan raak je toch wel heel even heel erg gefrustreerd. Want zijn baas moet toestemming geven voor het verlof. En met die papieren , ondertekend door zijn baas en mijn papieren, oftewel een heel boekwerk moet je naar de Nederlandse ambassade in Tunis voor het aanvragen van de toeristenvisum.

Conclusie: missie mislukt. Dank je wel baas voor al je hulp. En dan ga je nadenken over je relatie op afstand. Hoeveel van dit soort hindernissen moeten wij nog gaan overwinnen? Ik was lichtelijk gefrustreerd over dit alles. En dit in combinatie met de cultuurverschillen en alle onduidelijkheid maakte dat ik toch wel hard heb nagedacht of ik deze relatie nog wel wilde. Maar gelukkig had ik samen met mijn broertje en schoonzusje al een vakantie geboekt naar Tunesïe.

Ons idee was om de week voordat Wassim naar Nederland zou komen met zijn toeristenvisum op vakantie te gaan naar Tunesïe zodat we een week later met zijn vieren zouden kunnen terugvliegen naar Nederland. En dit hadden we al geboekt. We hadden alleen Wass niets verteld omdat het een verassing voor hem moest zijn. Nu het hele naar Nederland verhaal weg viel heb ik het hem toch maar verteld. Om hem ook even een hart onder de riem te steken in deze frustrerende periode.

Het mooiste van alles is dat Wassim wel een week vrij kon krijgen van zijn werk om samen met ons vakantie te vieren. Dus geen toestemming om naar Nederland te gaan maar wel toestemming om een week vrij te hebben in eigen land. Ik begrijp het nog steeds niet maar goed. We hadden weer een weekje in het vooruitzicht om samen door te brengen. En daar waren we wel aan toe!

English translation:

Back in Holland we agreed that we wanted to be together again in August/September. In the beginning of our relationship I told Wassim that there was only one option for me in this relationship and that is being together in Holland. This because my life in Holland is much more easier than Wassim his life in Tunesia. For vacation I love Tunesia but I could never live there like I live in Holland now.

Our plan was that Wassim would come to Holland in September so he could see my life in Holland and how we maybe could live together in the future in Holland. So our next step was apply for a tourist visa so Wass could come to Holland in September for two weeks. I did all the paper work, arranged legalizations for my documents at the municipality, and I sent all documents to Tunesia. It was very excited because sending mail to Tunesia is not always going well. But eventually within three week later Wassim did get a message that the documents did arrived and that he could pick them up.

In the meanwhile he was already busy with applying his identity card and passport and I thought nothing could go wrong. Untill Wass did speak with his boss about free days. His boss told him that it was not possible to have free these two weeks. That was a moment of a lot of frustration because his boss has to give permission for the vacation in the visa documents. And with all of our the documents he has to go to the Dutch embassy in Tunis to apply for the tourist visa.

Conclusion: mission failed. Thanks boss for all your help. And that is the moment that you start thinking about your distance relationship. How many of this issues we will have to deal with before we can life together? I was slightly frustrated about this whole situation. And this in combination with the culture differences and all insecurities made me doubt a lot about continuing with this relationship. But luckily I already booked a vacation to Tunesia with my brother and his girlfriend.

Our plan was to go on vacation to Tunesia the week before Wassim would come to Holland with his tourist visa so we could fly back to Holland all together. And we did already booked the vacation. We only did not told it Wassim because we wanted it to be a surprise. But now the whole coming to Holland idea was not an option anymore and I told him our plan. Also to help him to keep faith in this frustrating period.

The most frustrating part of all was that Wassim did get a week free days to enjoy our time together in Tunesia. So he did not get permission to go to Holland but he did get permission to have a week vacation in his own country. I still do not understand it but ok. We had a week in prospect to have fun together. And we could really used it!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s