All you need is LOVE (en Robert ten Brink)… (with English translation)

Als ik aan december denk, dan denk ik aan verjaardagen en feestdagen. Sinterklaas, de verjaardag van Wassim, kerst, mijn verjaardag en oud & nieuw. Verschrikkelijk! Dat het maar snel 2015 mag zijn.

Voor de verjaardag van Wassim heb ik een fotoboek gemaakt. Een verzameling van al onze belachelijke selfies en speciale momenten samen in één boek. Mijn ouders hebben een kaartje geschreven net als mijn broertje en schone zus. En ik heb nog een stuk of 10 kaarten geschreven voor speciale dagen de komende tijd. Alles in één pakketje en hoppakee op de post naar Tunesie. Niet te moeilijk doen. Volgend jaar zal ik een ultiem, leuk, bijzonder en romantisch verjaardagskado bedenken. Beloofd!

Alleen bijzonder dat mijn kado en alle kaarten verzonden op 18 november 2014 nu nog niet bezorgd zijn. Beetje jammer hoor! Ik denk dat die postbezorger een lekke band had of zo. Of zijn kameel was ziek. Post verzenden naar Tunesië is echt alsof je terug in de tijd gaat. Ik ben bang dat het pakketje niet meer aan gaat komen. Maar we zijn er ondertussen wel aan gewend dat niets gaat zoals we denken dat het zal gaan. Volgende keer beter!

Maar goed. Dan is het kerst. En als ik aan kerst denk, dan denk ik aan mijn verjaardag en aan (verplicht) gezellig samen zijn met familie. Kerst, het is niet echt mijn ding. En mijn verjaardag ook niet. Ik word er kriebelig en onrustig van. Toch fijn dat ze al bijna 31 jaar samenvallen. Lekker gepland moeders..

Als ik dan aan kerst denk, denk ik ook aan de All you need is love kerst special. En aan Robert ten Brink die zomaar ineens voor mijn neus zou kunnen staan. En aan Wassim. En aan Wassim in Nederland om samen mijn verjaardag te vieren. En kerst. Het zal me maar gebeuren maar het gebeurde niet. Ook dit jaar bleef het weer gewoon bij een mooie gedachte. Je weet wel de ideale kerst gedachte.

Niet dat ik het zou willen hoor. Met mijn rooie hoofd en love story op de buis. Vertellen hoe verliefd ik wel niet ben en hoe hard ik hem wel niet mis. En dat hij daar dan in één keer staat en ik hem huilend in de armen vlieg. Helemaal sprakeloos omdat ik het niet kan geloven. Je weet wel zoals dat altijd gaat in All you need is love. Te romantisch en tranen trekkend.

Mijn nuchtere ik moet er niet aan denken maar mijn gevoelige ik is stiekem wel een klein beetje jaloers. Want wat zou het fijn zijn om na 3 maanden weer een paar dagen samen te kunnen zijn. Gewoon om even lekker samen te kunnen genieten. Van elkaar en van een paar vrije dagen zonder alle stress van de laatste tijd.

Maar de harde werkelijkheid was dat Robert niet langs kwam en ik kerst en mijn verjaardag met mijn familie ga vieren. Zonder Wassim in Nederland en met Wassim op FaceTime. Hopelijk voor de laatste keer. Ik probeer nu maar gewoon te denken aan 10 januari. De dag dat Wassim begint met zijn dienstplicht. En aan 31 januari. De dag dat zijn dienstplicht eindigt. En 21 maart. De dag die als het goed is heel heel heel speciaal gaat worden! Kom maar op 2015! Ik ben er klaar voor!

Fijne feestdagen allemaal! Ik ga All you need is love maar eens even terugkijken..

English translation:

When I think about December, I think about birthdays and holidays. Sinterklaas, Wassim his birthday, Christmas, my birthday, and new years eve. Horrible. That it may be 2015 very soon.

For Wassim his birthday I made a photobook. A collection with all our idiot selfies and special moments together in one book. My parents did write a birthday card and so did my brother and my sweet sister in law. And next to that I wrote about 10 cards for the special moments which are coming. I gathered all in one package and sended it with the mail to Tunisia. This year I kept it simple. Next year I will create a very special, nice, and romantic birthday present. I promise!

Too bad that my present and all of the cards which I sent November 18th 2014 did not arrived yet. Bye bye surprise. I think the mail delivery guy did had a flat tire or something like that. Or his camel was sick. Sending mail to Tunisia is really like going back in the time. I’m affraid that the package will never arrive. But in the meantime we are used to the fact that nothing goes like we want it to go. Better next time. 

But ok. Than its time for Christmas. And when I think about Christmas, I think about my birthday and about (mandatory) spending cozy time with my family. Christmas, its not really my thing. And neither is my birthday. I’m getting cranky and restless during these days. So nice that these days come together for almost 31 years now. Thanks for the good planning mama!

When I think about Christmas, I also think about the All you need is love christmas special. And I think about Robert ten Brink who could stand for my door out of the blues. And about Wassim. And about Wassim in Holland to celebrate my birthday. Together. And Christmas together. It could happen, but it did not. Again this year it was just a nice thought. You know the ideal Christmas thought.

Not that I would want it. With my red head and love story on the television. Speak about how in love I am and how much I miss him. And that he will stand there and that I start crying and hug him. You knoww like always in All you need is love. To romantic and tear-jerking.

My sober me would not like to think about it but my sensitive me of course is secretly a little bit jealouse. Because how nice would it be to just be together for a few days after being three months alone. Just to enjoy a little bit time together. Enjoy each other and enjoy a few free days without all of the stress from the last months.

But reality knocked on my door and Robert did not visit me. I’m going to spend Christmas and my birthday with my family and friends. Without Wassim in Holland and with Wassim on Facetime. Hopefully for the last time. I’m just trying to think about January 10th. The day that Wassim will start with his obligatory military service. And about January 31st. The day his obligatory military service is finished. And about March 21st. The day that will be very very very special if everything is going like it should be going. Bring it on 2015. I’m ready!

Happy holidays to all of you! I’m going to watch All you need is love..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s