Was het maar vast maart.. (with English translation)

Toch leuk om te zien dat zoveel mensen mijn blog lezen. Vooral mensen uit Nederland en Duitsland! En zelfs mensen uit Australië en de Verenigde Staten. Dank je wel allemaal! Super leuk om te zien dat ik al 2.348 bezoekers heb gehad. Nooit verwacht!

Nog 13 dagen en dan is Wassim klaar met zijn dienstplicht. 21 dagen geen contact. Niet leuk en ik voelde me nog meer alleen dan ik me altijd al voel. Toch bijzonder wat elke avond eventjes FaceTimen een verschil kan maken. Maar goed. Het is bijna voorbij. Nog een paar dagen en dan kan ik weer lekker elke avond naar mijn schermpje staren!

En dan kunnen we ons gaan bezig houden met waar het allemaal om draait! Bestemming Nederland! Missie 1: een toeristenvisum aanvragen voor 3 maanden van maart tot en met juni. Zo spannend dat ik er bijna niet over durf te schrijven. Want wat als het allemaal niet doorgaat? En wat als Wassim de visum niet krijgt? Dan zal ik de teleurstelling ook met jullie moeten delen. Maar ja dat is wel zoals het is: de harde werkelijkheid. En ik heb in het begin geschreven dat ik jullie op de hoogte zou houden van mijn avontuur. Dus dan moet ik dat ook doen en nu geen sprookje willen schrijven.

Dus we zijn bezig met het aanvragen van de visum. Lees: veel papieren invullen en handtekeningen laten legaliseren. Wat hebben we nodig?

Vanuit Nederland: een uitnodigingsbrief, een formulier logieverstrekking/garantstelling, een kopie van mijn paspoort en mijn laatste 3 loonstroken. Dat betekent dat ik mijn lieve vriend officieel en op papier moet uitnodigen in ons land en in mijn huis. Ik moet een formulier invullen waarin ik aangeef dat hij bij mij thuis mag wonen deze drie maanden en ik moet aantonen dat ik voldoende inkomsten heb om deze drie maanden samen door te komen. En ik moet deze formulieren ondertekenen in het bijzijn van een ambtenaar van de gemeente Enschede die verklaard dat mijn handtekening ook daadwerkelijk mijn handtekening is. Dit valt allemaal wel mee en is ook best wel logisch lijkt mij.

Ik zal er maar niet bij vertellen dat dit hele pakket weer op de post naar Tunesië moet. Ik hoop toch echt dat die kameel dit keer niet ziek is! En dat de postbode geen lekke band heeft! Want het zou wel prettig zijn als de post deze keer wel aan zou komen.

Update: PostNL is een onderzoek gestart naar mijn aangetekende verzonden pakket/verjaardagskado dat ik verzonden heb op 18 november 2014 en dat nu nog niet aangekomen is. Het onderzoek kan ongeveer 2 maanden duren en vrijdag kreeg ik te horen dat de Tunesische postorganisatie mijn pakketje retour afzender heeft gestuurd. Ik heb natuurlijk geen pakketje retour ontvangen. Dus er zit waarschijnlijk iemand ergens onze foto’s te bekijken en mijn kaartjes te lezen. Tot zover de garantie voor het aankomen van een aangetekend verzonden pakketje. Nee, ik ben niet sarcastisch!

Maar goed voor het aanvragen van de visum hebben we nog meer nodig maar dan vanuit Tunesïe: een paspoort van Wassim, een kopie van het paspoort van Wassim, een pasfoto, een uittreksel van het geboorteregister, een reisverzekering, en een ticketreservering voor het vliegtuig.

Voor ons is het hebben van een paspoort heel normaal maar in Tunesië is het niet vanzelfsprekend. Maar het paspoort hadden we vorig jaar al aangevraagd toen we wisten dat ons doel samen leven in Nederland zou worden. De reisverzekering is een speciale verzekering voor mensen die op basis van een visum in een Schengenland verblijven voor een kort verblijf. Dat is een verblijf van maximaal 90 dagen. En een reservering voor een vliegticket is ook allesbehalve gebruikelijk en dus niet gemakkelijk te krijgen.

Ooh en ik vergeet het belangrijkste nog: een ingevulde visum aanvraag natuurlijk. Met het hele pakketje papierwerk (in tweevoud natuurlijk: origineel en kopie) moet Wassim naar de Nederlandse Ambassade in Tunis. Op 16 februari om 11:30 uur heeft hij daar een afspraak. En als de aanvraag compleet is dan krijgen we binnen 15 dagen een antwoord. Het komt echt dichtbij allemaal!

Dus in de eerste week van januari heb ik mijn papieren in orde gemaakt en opgestuurd. En zodra Wassim uit dienst is gaat hij zijn visum aanvragen. Heel, heel, heel erg spannend. En ergens in de tussentijd zal hij zijn werk ook nog op moeten gaan zeggen. Want er is natuurlijk geen enkele baas (werkgever is te netjes omschreven) die zijn werknemer 3 maanden vakantie geeft.

Nou moeten jullie weten, als je dit al niet weet, dat ik een enorme control freak ben. En dat ik dus nu alles uit handen moet geven. Ik zou bijna in staat zijn om naar Tunesie te vliegen om ervoor te zorgen dat die visum aanvraag goed, compleet en op tijd wordt ingediend. Maar dat gaan we niet doen!

Zodra mijn lieve soldaatje op 31 januari klaar is met oorlogje spelen heeft hij een 2 weken de tijd om zijn uittreksel uit het geboorteregister en pasfoto te regelen. En ik ben ik niet als ik hem niet dagelijks zal herinneren aan wat hij nog moet doen. Hoe houdt hij het toch met me uit!

En daarna? Ik ga wachten en wachten en wachten totdat we een antwoord hebben van de Nederlandse ambassade. Kan me niet voorstellen dat we misschien 3 maanden samen kunnen zijn en even een normale relatie kunnen hebben. Zo bijzonder en heel erg spannend! Was het maar vast maart!

Liefs Debbb..

English translation:

So nice to see that so many people read my blog. Especially people from Holland and Germany! And even people from Australia and the United States of America. Thank you all! So cool that already 2.348 people visited my site. That is something I did not expected to happen.

Another 13 days to go and Wassim will be finished with his obligatory military service. 21 days no contact. Horrible and I feel even more alone than I always feel because of the distance. Every night a little bit time on Facetime makes such a big difference. But ok. It is almost finished. Just 2 weeks and I can continue with staring at my telephone screen every night.

And after this obligatory military service we can focus on what we want. Destination Holland! Mission 1: a tourist visa for 3 months from March until June. I’m so excited that I’m scared to write about it. Because what if it is not going to happen? What if Wassim will not get a visa? Than I also have to share the disappointment with you all. But it is what it is: reality. And in the beginning I did wrote that I will keep you posted about my adventure. So that is what I’m going to do instead of writing a romantic fairy tale.

So we are busy with applying for the visa: Read: a lot of paperwork to fill in and legalized signatures. What do we need?

From Holland: an invitation letter, a form for being a guarantor for money and a place to live, a copy of my passport and my last 3 paychecks. So this means that I have to official invite my sweet boyfriend in our country and my home. I have to fill in a form in which I agree with the fact that he will stay in my home for 3 months and that I have enough money for these 3 months. I have to sign these papers in the presence of an official employee of the city Enschede who will decline that my signature is really my signature. This all is not so bad and kind of logical also I think.

Maybe I should not tell that all these papers have to go by mail to Tunisia again. I really hope that this camel is not sick this time. And that the mail delivery guy does not have a flat tire. Because it would be really nice if these papers would delivered this time.

Update: PostNL started an investigation to my registered box/birthday present which I send to Wassim 18 November 2014 and still is not arrived. This investigation can take about 2 months and Friday they did let me know that the Tunisian mail organization returned my box back to Holland. Of course I did not receive the box. So probably somewhere someone is looking at our photos and is reading my cards. So far the guarantee for sending a registered box. No, I’m not being sarcastic!

But ok, for the visa application we need more documents from Tunisia: a passport from Wassim, a copy of the passport, a passport photo, a birth extract, a travel insurance and a ticket reservation for the plane.

For us it is very normal to have a passport but in Tunisia it is not. But last year we already applied for the passport when we settled our goal for a life together in Holland. The travel insurance is a special insurance for people who stay in a Schengen country with a visa for less than 90 days. And a ticket reservation is anything but usual and therefore not easy to get. 

Ooh and I almost forget the most important document: a fully completed visa application form. With all this paperwork (of course double: original and copy) Wassim has to go to the Dutch embassy in Tunis. 16 February at 11:30 am he has an appointment at the office and when the application is complete we will get an answer within 15 days. Everything is really getting close now.

So in the first week of January I did all my paperwork and sent it to Tunisia. And when Wassim is finished with his obligatory military service he will apply for his visa. Very, very, very excited. And somewhere in between he also will have to speak with his boss about quitting his job. Because nowhere in the world there is a boss (employer is defined to properly in this situation) who will give his employee 3 months vacation.

Now you all have to know, when you not already did know this, that I’m a serious control freak. And that I have to hand it all over to Wassim now. I would almost be able to fly to Tunisia to make sure that this visa application will be handed in correctly, complete, and on time. But that is not what we are going to do!

As soon as my sweet soldier is finished with playing war 31 January he has 2 weeks to arrange his birth extract and a passport photo. And I’m not me when I will not help him think about this every day. How it is possible that the still wants to be with me!

And after that? I will wait and wait and wait until we have a answer from the Dutch embassy. I cannot imagine that we maybe will be together for 3 months and can have a normal relationship for a little while. So special and very exciting! I wish it was already March.

Lots of love Debbb

Advertisements

6 thoughts on “Was het maar vast maart.. (with English translation)

 1. Hi,

  net als jij heb ik een lange afstand relatie en heb mij ook al eens in dit ingewikkelde (en vermoeiende, tijdrovende) proces begeven. Voor het geval jullie er nog niet over uit zijn hoe het te gaan doen met dat ticket. Ik heb voor mijn vriend hier een ticket geboekt bij Arke met annuleringsverzekering, het onverwacht niet verkrijgen van een visum valt hier onder. Verder kan ik nog wel even doorgaan over dit, maar je zal vast al aan veel gedacht hebben 🙂

  Succes!! Ik hoop dat hij een visum krijgt en jullie idd 3 maanden samen kunnen zijn, zodat hij ook jouw leven kan leren kennen.

  Liked by 1 person

 2. Hoi debbie!
  leuk om je ervaringen te lezen. Ik ben ook in een relatie met een Tunesier.
  Voor het vliegticket moet je een reguliere vlucht reserveren. Het is namelijk niet toegestaan voor een tunesier om met een chartervlucht te vliegen. Arke is dus bijvoorbeeld niet mogelijk! Ik wens jullie veel succes en geluk met de visum aanvraag!

  Liked by 1 person

 3. Hi debski!

  Ik ben eens even in je blogs gaan neuzen en wat schrijf je leuk!! Hoewel de ervaringen en situatie natuurlijk helemaal niet altijd leuk zijn. Ik hoop echt op een ze leefde nog lang en gelukkig leven samen!!
  Blijf vooral schrijven.

  Liefs pleuni

  Liked by 1 person

  1. Dank je wel Pleuni! Het schrijven is/wordt een uit de hand gelopen hobby. En ja de ervaringen en situatie daar probeer ik maar om te blijven lachen.. 🙂

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s